sportiviteit, sfeer & goede begeleiding!

Privacyverklaring en algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING 

Just Fit & Joy respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): Just Fit & Joy
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Just Fit & Joy, gevestigd te Kerkeland 10B6651KN Druten, kvk-nummer: 65257006.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

Artikel 3 - De content van de website  

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 

Artikel 11 - Cookies 

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Artikel 14 - Contact

 

Algemene Voorwaarden:

 

  1. alle leden gaan door het betalen van de contributie akkoord met deze algemene voorwaarde. Deze staan hier op de website maar kunnen ook desgewenst overhandigt worden. Just Fit & Joy is gerechtigd de onderhavige voorwaarde en het reglement te wijzigen en of aan te vullen.
  2. Lidmaatschap: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk , de algemene 10-rittenkaarten (niet aan abonnement verbonden) mogen gedeeld worden,
  3. Kosten: Kosten lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten met JF&J en het lid. Ieder lid betaald het lidmaatschap behorende bij het door klant gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap dient bij vooruitbetaling voldaan te worden.
  4. Duur: één periode is 10 sportende weken. Na elke periode ga je opnieuw voor 10 weken een contract aan, of je zegt op.
  5. Opzeggen: Opzeggen kan tot 5 dagen voor aanvang van de nieuwe periode d.m.v. antwoord op de mail die je van JF&J ontvangt waarin gevraagd wordt wat je de volgende periode wil gaan doen of al eerder door het sturen van een mail of whatsapp. Tussendoor stopzetten van lidmaatschap is niet mogelijk, alleen in overleg en met goedkeuring van mij, Hester.
  6. Gedrag: Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of de faciliteiten welke JF&J of de locatie biedt. Eventuele beschadigingen aan club-eigendommen , opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende leden. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen. Ik zelf zal zorgdragen dat mijn lessen professioneel, enthousiast gebracht worden. Ik op tijd in mijn lessen zal veerschijnen en er alles aan zal doen om iedere klant een veilige schone werkomgeving te bieden. Wanneer er een situatie van overmacht ontstaat zal ik er alles aan doen om goede vervanging te vinden. Wanneer dit niet lukt zal ik daar een eerlijke oplossing voor brengen.
  7. Aansprakelijk: JF&J stelt alles in werk om veiligheid te bewaken. Het gebruik van materialen en of activiteiten bij JF&J is geheel voor eigen risico van het lid. JF&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. JF&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
  8. Overige zaken: de directie behoudt zich het recht de lestijden aan te passen , maar zal de leden hier dan vooraf op de hoogte stellen. Aan leden zal toestemming gevraagd worden voor het maken van fotografische opnamen voor promotie doeleinden.

 

 

 

 

 

Just Fit & Joy

Kerkeland 10B
Druten

 

Hester van Beers

T: 06-15672817
justfitandjoy@hotmail.com

insta: Justfitandjoy